Akademia Młodzieżowa to program wychowawczy Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo oparty na ideałach: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Przebywając w Akademii młodzież rozwija swoje zainteresowania oraz kształci się w formacji religijnej, społecznej oraz sprawnym działaniu. Program kończy się wraz z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej, koronacją „Koroną Polskiego Wychowania”. Wcześniej młodzi ludzie zdobywają do Korony kolejne „muszle” i „perły”, które poświadczają ich stały rozwój.

Rozwijanie zainteresowań:
W Akademii Młodzieżowej prowadzone są grupy zainteresowań:
Grupa teatralna – uczy umiejętności gry aktorskiej, umożliwia udział w festiwalach teatralnych, ćwiczy umiejętność pokonywania tremy i wystąpień publicznych.
Grupa medialna – pozwala poznać tajniki przygotowywania scenariuszy i reżyserii magazynów telewizyjnych, uczy pracy z kamerą i światłem oraz montażu materiałów wideo.
Szkolenie liderów – to nauka podstaw organizacji i zarządzania, możliwość sprawdzenia się w roli przewodniczącego grupy oraz udziału w ciekawych działaniach społecznych.

Formacja religijna:
W ramach programu formacji religijnej studenci Akademii Młodzieżowej biorą udział w katechezach oraz praktykach religijnych zdobywając kolejne stopnie: Kerygmat, Pustynia i Apostolat.

Ośrodki Akademii Młodzieżowej:
W Archidiecezji Lubelskiej działa 6 parafialnych ośrodków Akademii Młodzieżowej: w Lublinie (2 ośrodki), Bychawie, Łęcznej, Końskowoli i Świdniku.

Konkurs „Bohaterowie polskiej nauki i myśli technicznej” został zorganizowany przez młodzież Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, działającą w ramach grup medialnych w Ośrodkach Akademii Młodzieżowej: Lublin, Świdnik, Łęczna. 

„Metodą poklatkową poznajemy i upowszechniamy wiedzę o mało znanych bohaterach polskiej nauki i myśli technicznej”

Kontakt:
Biuro Akademii Młodzieżowej
ul. Jezuicka 4/9, Lublin
tel.: 512 440 046
e-mail: konkurs@akademiamlodziezowa.pl
Dowiedz się więcej o Akademii Młodzieżowej:
www.akademiamlodziezowa.pl

Więcej o Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo:
www.fsd.lublin.pl

Organizator
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
email: konkurs@akademiamlodziezowa.pl tel: 512 440 046

Materiały zamieszczone
na stronie dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”