Akademia Młodzieżowa
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
email: konkurs@akademiamlodziezowa.pl
tel: 512 440 046

Akademia Młodzieżowa prowadzona jest przez:

ORGANIZATOR:

Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9

20-113 Lublin
tel.: 81 534 66 31, fax: 81 532 90 18
e-mail: biuro@fsd.lublin.pl
NIP 712-01-67-025
REGON 004173022
KRS: 0000094228
www.fsd.lublin.pl

Organizator
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
email: konkurs@akademiamlodziezowa.pl tel: 512 440 046

Materiały zamieszczone
na stronie dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”