Akademia Młodzieżowa
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
email: akademia@fsd.lublin.pl
tel: 512 440 046

Akademia Młodzieżowa prowadzona jest przez:

ORGANIZATOR:

Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9

20-113 Lublin
tel.: 81 534 66 31, fax: 81 532 90 18
e-mail: biuro@fsd.lublin.pl
NIP 712-01-67-025
REGON 004173022
KRS: 0000094228
www.fsd.lublin.pl

Organizator: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin email: akademia@fsd.lublin.pl

tel: 512 440 046
„Zwycięstwo 2020 – internetowy konkurs dla młodzieży”
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.