Akademia Młodzieżowa
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
email: akademia@fsd.lublin.pl
tel: 512 440 046

Akademia Młodzieżowa prowadzona jest przez:

ORGANIZATOR:

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9

20-113 Lublin