Regulamin konkursu „Bohaterowie Niezłomni” w ramach projektu
„Konkurs historyczny Bohaterowie Niezłomni”


I Podstawowe informacje

 1. Konkurs jest organizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP: 712-01-67-025.
 2. Celem konkursu jest:
  • popularyzacja wśród młodzieży szkolnej historii i bohaterskich postaw Żołnierzy Niezłomnych walczących z sowieckim okupantem w latach 1944-1963;
  • propagowanie innowacyjnych metod edukacyjnych;
  • zmiana nastawienia do nauki historii.
 3. Konkurs jest jednoetapowy.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

 

II Zgłoszenia

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych w wieku 13–19 lat z całej Polski.
 2. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej konkursu konkurs-historyczny.akademiamlodziezowa.pl do 02.06.2019 r. W formularzu należy podać następujące dane:
  1. Imię i nazwisko
  2. Nazwę oraz adres szkoły.
  3. Adres e-mail uczestnika.
  4. Imię nazwisko nauczyciela (opiekuna).
  5. Numer tel. kontaktowego.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie, czyli pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz członkowie, ich rodzina, a także dzieci i młodzież pozostające pod opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 

III Przebieg konkursu

 1. Konkurs polega na odpowiedzi na 6 pytań dotyczących Bohaterów Niezłomnych przedstawionych w krótkich filmikach, które będą publikowane na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku i kanale Youtube Telewizji AM.
 2. Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane regularnie, co drugi dzień o godz. 20.00, począwszy od dnia rozpoczęcia konkursu:

Pytanie 1: 2019-05-23 20:00:00
Pytanie 2: 2019-05-25 20:00:00
Pytanie 3: 2019-05-27 20:00:00
Pytanie 4: 2019-05-29 20:00:00
Pytanie 5: 2019-05-31 20:00:00
Pytanie 6: 2019-06-02 20:00:00

 1. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz znajdujący się na stronie internetowej konkursu. Wraz z przesłaną odpowiedzią system automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowania rankingu uczestników przez komisję konkursową.
 2. Nagrodą w konkursie są karty podarunkowe do wykorzystania w sklepach Empik. Przewidziane są nagrody dla 3 pierwszych osób.

I miejsce: karty podarunkowe o wartości 700 zł
II miejsce: karty podarunkowe o wartości 500 zł
III miejsce: karty podarunkowe o wartości 300 zł

 1. Dodatkowo przewidzianych jest 6 kart podarunkowych o wartości 100 zł każda. Nagrody zostaną rozlosowane wśród tych osób, które trafnie odpowiedzą na poszczególne z pytań zawartych w filmach.
 2. Odpowiedzi na pytania konkursowe wysyłać można do 07.06.2019 r. do godz. 23:59.
 3. Konkurs wygrywa ta osoba, która wyśle poprawne odpowiedzi na wszystkie 6 pytań w najkrótszym czasie.
 4. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za zweryfikowanie odpowiedzi i wskazanie zwycięzców.
 5. Komisja przygotuje ranking uczestników, którzy dobrze odpowiedzieli na wszystkie 6 pytań. Ranking uszereguje uczestników według łącznego czasu, który potrzebowali na przesłanie wszystkich odpowiedzi. Pierwsze trzy osoby z rankingu zdobędą pierwsze trzy miejsca w konkursie.
 6. Nagrody i dyplomy będą wysłane na adres szkoły podany w formularzu zgłoszenia. Osobą przekazującą nagrodę uczniowi będzie jego nauczyciel (opiekun).
 7. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana w dniu 06.06.2019 r. na stronie internetowej konkursu.
 8. Nagrody zostaną wysłane po opublikowaniu listy zwycięzców.

 

IV Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe.
  • Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS 0000094228.
  • W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, klasa, nr telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
  • Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wydania Nagród. Jeśli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, zgodę na przetwarzanie danych powinien wypełnić rodzic lub opiekun prawny. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: akademia@fsd.lublin.pl lub telefonicznie 512 440 046.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do 06.06.2019 r.
 2. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: akademia@fsd.lublin.pl lub pod nr tel. 512 440 046.
 3. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.