Regulamin konkursu „Bohaterowie Wiktorii 1920”
w ramach projektu Zwycięstwo 2020 – internetowy konkurs dla młodzieży.

I Podstawowe informacje

 1. Konkurs jest organizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP: 712-01-67-025.
 2. Celem konkursu jest:
  • popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy o Bohaterach Wiktorii 1920 i ich udziale w odzyskaniu przez Polskę niepodległości;
  • propagowanie innowacyjnych metod edukacyjnych;
  • zmiana nastawienia do nauki historii.
 3. Konkurs jest jednoetapowy.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

 

II Zgłoszenia

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 13-19 lat z całej Polski.
 2. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej konkursu do 17.10.2020 r. W formularzu należy podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. nazwa oraz adres szkoły,
  3. klasa,
  4. adres e-mail uczestnika,
  5. imię nazwisko nauczyciela (opiekuna),
  6. numer tel. kontaktowego.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie, czyli pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz członkowie, ich rodzina, a także dzieci i młodzież pozostające pod opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 

III Przebieg konkursu

 1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 6 pytań dotyczących bohaterów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, przedstawionych w krótkich filmikach, które będą publikowane na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku (fb.com/akademiamlodziezowa/) i kanale YouTube Telewizji AM (https://www.youtube.com/user/TelewizjaAM/).
 2. Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane regularnie, codziennie o godz. 20.00, począwszy od dnia rozpoczęcia konkursu:
 • Pytanie 1: 2020-10-12 20:00:00
 • Pytanie 2: 2020-10-13 20:00:00
 • Pytanie 3: 2020-10-14 20:00:00
 • Pytanie 4: 2020-10-15 20:00:00
 • Pytanie 5: 2020-10-16 20:00:00
 • Pytanie 6: 2020-10-17 20:00:00
 1. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez formularz odpowiedzi (link do formularza znajduje się w opisie filmu). Wraz z przesłaną odpowiedzią system automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowania rankingu uczestników przez komisję konkursową.
 2. Nagrodą w konkursie są karty podarunkowe do wykorzystania w sklepach Empik oraz nagrody rzeczowe. Przewidziane są 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień.
 • I miejsce: karty podarunkowe o wartości 700 zł
 • II miejsce: karty podarunkowe o wartości 500 zł
 • III miejsce: karty podarunkowe o wartości 300 zł
 • Miejsca od IV do XIII: nagrody rzeczowe
 1. Odpowiedzi na pytania konkursowe wysyłać można do 18.10.2020 r. do godz. 23:59.
 2. Konkurs wygrywa ta osoba, która wyśle poprawne odpowiedzi na wszystkie 6 pytań w najkrótszym czasie.
 3. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za zweryfikowanie odpowiedzi i wskazanie zwycięzców.
 4. Komisja przygotuje ranking uczestników, którzy dobrze odpowiedzieli na każde z 6 pytań. Ranking uszereguje uczestników według łącznego czasu przesłania wszystkich odpowiedzi. Osoby, które zajmą miejsca od I do XIII, zostaną nagrodzone.
 5. Nagrody i dyplomy będą wysłane na adres szkoły podany w formularzu zgłoszenia. Osobą przekazującą nagrodę uczniowi będzie jego nauczyciel (opiekun).
 6. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana w dniu 21.10.2020 r. na stronie internetowej konkursu (http://konkurs-historyczny.akademiamlodziezowa.pl/) oraz na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku (www.fb.com/akademiamlodziezowa/).
 7. Nagrody zostaną wysłane po opublikowaniu listy zwycięzców.

 

IV Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe.
  • Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS 0000094228.
  • W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, klasa, nr telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
  • Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród. Jeśli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, zgodę na przetwarzanie danych powinien wypełnić rodzic lub opiekun prawny. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: akademia@fsd.lublin.pl lub telefonicznie 512 440 046.
 2. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: akademia@fsd.lublin.pl lub pod nr tel. 512 440 046.
 3. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.

 

Organizator: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin email: akademia@fsd.lublin.pl

tel: 512 440 046
„Zwycięstwo 2020 – internetowy konkurs dla młodzieży”
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.