Regulamin konkursu „Bohaterowie polskiej nauki i myśli technicznej”
w ramach projektu Metodą poklatkową poznajemy i upowszechniamy wiedzę o mało znanych bohaterach polskiej nauki i myśli technicznej

I Podstawowe informacje

1. Konkurs jest organizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP: 712-01-67-025.
2. Celem konkursu jest:

2.1. kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości własnej tożsamości poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii polskiej nauki i myśli technicznej wśród młodzieży;
2.2. propagowanie innowacyjnych metod edukacyjnych;
2.3. zmiana nastawienia do nauki historii.

3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

II Zgłoszenia

5. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i średnich w wieku 13–19 lat z całej Polski.
Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej konkursu www.konkurs-historyczny.akademiamlodziezowa.pl do 15.11.2019 r. W formularzu należy podać następujące dane:

a) Imię i nazwisko
b) Nazwę oraz adres szkoły.
c) Klasa
d) Adres e-mail uczestnika.
e) Imię nazwisko nauczyciela (opiekuna).
f) Numer tel. kontaktowego.

6. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie, czyli pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz członkowie, ich rodzina, a także dzieci i młodzież pozostające pod opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

III Przebieg konkursu

7. Konkurs polega na odpowiedzi na 5 pytań dotyczących bohaterów polskiej nauki i myśli technicznej przedstawionych w krótkich filmikach, które będą publikowane na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku i kanale Youtube Telewizji AM.
8. Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane regularnie, co drugi dzień o godz. 20.00, począwszy od dnia rozpoczęcia konkursu:

Pytanie 1: 2019-11-07 20:00:00
Pytanie 2: 2019-11-09 20:00:00
Pytanie 3: 2019-11-11 20:00:00
Pytanie 4: 2019-11-13 20:00:00
Pytanie 5: 2019-11-15 20:00:00

9. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz znajdujący się pod filmem. Wraz z przesłaną odpowiedzią system automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowania rankingu uczestników przez komisję konkursową.
10. Nagrodą w konkursie są karty podarunkowe do wykorzystania w sklepach Empik. Przewidziane są nagrody dla 3 pierwszych osób.

I miejsce: karty podarunkowe o wartości 1000 zł
II miejsce: karty podarunkowe o wartości 600 zł
III miejsce: karty podarunkowe o wartości 300 zł

11. Dodatkowo przewidzianych jest 5 kart podarunkowych o wartości 100 zł każda. Nagrody zostaną przyznane tym osobom, które w najkrótszym czasie trafnie odpowiedzą na poszczególne z pytań zawartych w filmach.
12. Odpowiedzi na pytania konkursowe wysyłać można do 16.11.2019 r. do godz. 23:59.
13. Konkurs wygrywa ta osoba, która wyśle poprawne odpowiedzi na wszystkie 5 pytań w najkrótszym czasie.
14. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za zweryfikowanie odpowiedzi i wskazanie zwycięzców.
15. Komisja przygotuje ranking uczestników, którzy dobrze odpowiedzieli na wszystkie 5 pytań. Ranking uszereguje uczestników według łącznego czasu, który potrzebowali na przesłanie wszystkich odpowiedzi. Pierwsze trzy osoby z rankingu zdobędą pierwsze trzy miejsca w konkursie.
16. Nagrody i dyplomy będą wysłane na adres szkoły podany w formularzu zgłoszenia. Osobą przekazującą nagrodę uczniowi będzie jego nauczyciel (opiekun).
17. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana w dniu 21.11.2019 r. na stronie internetowej konkursu oraz na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku.
18. Nagrody zostaną wysłane po opublikowaniu listy zwycięzców.

IV Postanowienia końcowe

19. Dane osobowe.

19.1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS 0000094228.
19.2. W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, klasa, nr telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
19.3. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród. Jeśli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, zgodę na przetwarzanie danych powinien wypełnić rodzic lub opiekun prawny. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: konkurs@akademiamlodziezowa.pl lub telefonicznie 512 440 046.

20. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: konkurs@akademiamlodziezowa.pl lub pod nr tel. 512 440 046.
21. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.

Organizator
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
email: konkurs@akademiamlodziezowa.pl tel: 512 440 046

Materiały zamieszczone
na stronie dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”