Na stronie zebrane są wszystkie filmiki o tematyce historycznej, przygotowane wcześniej przez studentów Akademii Młodzieżowej.

Bohaterowie Wiktorii 1920

Filmiki o bohaterach biorących udział w walkach w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.


Józef Haller (1873 – 1960)

Generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Dowódca wszystkich Wojsk Polskich, komendant Legionów, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz polityczny i społeczny, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari

Kazimierz Sosnkowski (1885 – 1969)

dowódca wojskowy i polityk, działacz niepodległościowy, generał broni Wojska Polskiego, szef sztabu I Brygady Legionów Polskich, wiceminister (1919–1920), a potem minister spraw wojskowych (1920–1924). Przedstawiciel Polski w Lidze Narodów (1925)

Józef Piłsudski (1867 – 1935)

działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920), przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930)

ks. Ignacy Skorupka (1893 – 1920)

ksiądz katolicki, kapelan Wojska Polskiego, Jego śmierć stała się jednym z symboli Bitwy Warszawskiej

Merian Cooper (1893 – 1973)

amerykański filmowiec, reżyser i scenarzysta, a także generał brygadier Armii Stanów Zjednoczonych oraz podpułkownik pilot Wojska Polskiego, służący w lotnictwie polskim w latach 1919–1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej, organizator Eskadry Kościuszkowskiej

Jan Kowalewski (1892 – 1965)

podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, matematyk, lingwista i kryptolog, który złamał sowieckie szyfry w czasie wojny z bolszewikami

Bohaterowie Września 1939

Filmiki o bohaterskich żołnierzach walczących z hitlerowcami i sowietami w czasie wojny obronnej w pierwszych dniach II wojny światowej.


Tadeusz Semik (1899 – 1978)

podpułkownik Wojska Polskiego, w czasie kampanii wrześniowej 1939 dowodził 151 kompanią forteczną w bitwie pod Węgierską Górką

Jan Bołbott (1911 – 1939)

podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego. Od 17 września 1939, po agresji ZSRR na Polskę, przez cztery dni walczył z Armią Czerwoną. Zginął 20 września 1939 w wysadzonym bunkrze w okolicach wsi Tynne.

Stanisław Skalski (1915 – 2004)

podporucznik pilot lotnictwa wojskowego II RP, major pilot Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, podpułkownik (ang. wing commander) Królewskich Sił Powietrznych, generał brygady pilot ludowego Wojska Polskiego, as myśliwski okresu II wojny światowej o najwyższej liczbie zestrzeleń wśród polskich pilotów

Jacenty Dehnel (1911 – 1984)

oficer Polskiej Marynarki Wojennej, w kampanii wrześniowej zastępca dowódcy okrętu szkolnego „Mazur”, później uczestnik obrony Helu, za bohaterską postawę dwukrotnie odznaczony Orderem Virtuti Militari

Kazimierz Mastalerz (1894 – 1939)

pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, dowódca 18 pułku ułanów, wsławił się dowodząc polską szarżą kawaleryjska pod Krojantami

Bohaterowie Niezłomni

Filmiki o bohaterskich Żołnierzach Niezłomnych walczących z sowieckim okupantem w latach 1944 – 1963.


Zdzisław Broński (1912 – 1949)

podoficer rezerwy Wojska Polskiego, członek Polskiej Organizacji Zbrojnej i Armii Krajowej, dowódca oddziału partyzanckiego AK, a następnie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Lubelszczyźnie

Stanisław Łukasik (1918 – 1949)

podoficer służby stałej Wojska Polskiego, kapitan, żołnierz Związku Czynu Zbrojnego, a następnie Armii Krajowej, dowódca oddziału. Członek Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, żołnierz wyklęty, zamordowany w więzieniu mokotowskim. Kawaler Virtuti Militari.

Leon Taraszkiewicz (1925 – 1947)

dowódca oddziału Wolność i Niezawisłość na Polesiu Zachodnim, porucznik czasu wojny

Kazimierz Tumidajski (1897 – 1947)

pułkownik piechoty Wojska Polskiego, komendant Okręgu Lublin Armii Krajowej (1943–44), kawaler Krzyża Srebrnego i Krzyża Złotego Orderu Wojennego Virtuti Militari

Józef Franczak (1918 – 1963)

wachmistrz Wojska Polskiego, później związany ze strukturami ZWZ i AK. Jest powszechnie uznawany za ostatniego członka i partyzanta polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, który poległ w walce z grupą operacyjną ZOMO/SB w październiku 1963, po 24 latach w zbrojnej konspiracji

Hieronim Dekutowski (1918 – 1949)

major Polskich Sił Zbrojnych, cichociemny, dowódca oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

Zapomniane miejsca Lubelszczyzny

Filmiki przybliżające lokalną historię i promujące dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny.


Świdnickie spacery

Historia opozycji antykomunistycznej w Świdniku

Majdanek

Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1941-1944) KL Lublin

Świdnicki Lipiec 1980

Historia protestów w Świdniku w lipcu 1980 roku

Trybunał Koronny w Lublinie

najwyższy sąd apelacyjny Korony Królestwa Polskiego I Rzeczypospolitej dla spraw prawa ziemskiego, ówcześnie szlacheckiego, na Małopolskę

Powstanie Styczniowe

powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane

Cztery Bramy Starego Miasta

Histria Starego Miasta w Lublinie

Bohaterowie polskiej nauki i myśli technicznej

Filmiki o bohaterach polskiej nauki i myśli technicznej.


Stefan Bryła (1886 – 1943)

polski inżynier budowlany, pionier praktycznego zastosowania spawalnictwa oraz konstrukcji spawanych, polityk lwowskiej chadecji i poseł na Sejm II RP

Jan Szczepanik (1872 – 1926)

wynalazca, samouk w dziedzinie techniki, jest autorem ponad 50 wynalazków i kilkuset opatentowanych pomysłów technicznych z dziedziny fotografii barwnej, tkactwa czy telewizji

Ludwik Hirszfeld (1884 – 1954)

lekarz, bakteriolog i immunolog, twórca polskiej szkoły immunologicznej oraz nowej dziedziny nauki – seroantropologii

Tadeusz Sendzimir (1894 – 1989)

inżynier i wynalazca. Najbardziej znany z trzech wynalazków: metody ciągłego cynkowania ogniowego (znanej współcześnie jako proces Sendzimira), linii produkcyjnej do ciągłego walcowania blachy na zimno oraz tzw. walcarki planetarnej

Stanisław Ulam (1909 – 1984)

matematyk, przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej, współtwórca amerykańskiej bomby termojądrowej, twórca metod numerycznych, na przykład metody Monte Carlo