Regulamin konkursu „Bohaterowie Niezłomni 2021”
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Obrony Narodowej.

I Podstawowe informacje

 1. Konkurs jest organizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP: 712-01-67-025.
 2. Celem konkursu jest:
  • Popularyzacja wśród młodzieży szkolnej historii i bohaterskich postaw Żołnierzy Niezłomnych walczących z sowieckim okupantem w latach 1944-1963.
  • Aktywizacja w sferze kultury patriotycznej i postaw patriotycznych wśród młodzieży – uczniów szkół z terenu całej Polski.
  • Promocja wartości patriotycznych i edukacja kulturalna wśród młodzieży.
 3. Konkurs jest jednoetapowy.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

II Zgłoszenia

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 13-19 lat z całej Polski.
 2. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej konkursu do 09.10.2021 r. W formularzu należy podać następujące dane:
  1. Imię i nazwisko
  2. Nazwę oraz adres szkoły.
  3. Klasa
  4. Adres e-mail uczestnika.
  5. Imię nazwisko nauczyciela (opiekuna).
  6. Numer tel. kontaktowego.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie, czyli pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz członkowie, ich rodzina, a także dzieci i młodzież pozostające pod opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

III Przebieg konkursu

 1. Konkurs polega na odpowiedzi na 6 pytań dotyczących faktów przedstawionych w krótkich filmikach, które będą publikowane na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku i kanale Youtube Telewizji AM.
 2. Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane codziennie o godz. 20.00, począwszy od dnia rozpoczęcia konkursu:
  • Pytanie 1: 2021-10-04 20:00:00
  • Pytanie 2: 2021-10-05 20:00:00
  • Pytanie 3: 2021-10-06 20:00:00
  • Pytanie 4: 2021-10-07 20:00:00
  • Pytanie 5: 2021-10-08 20:00:00
  • Pytanie 6: 2021-10-09 20:00:00
 1. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz znajdujący się pod filmem. Wraz z przesłaną odpowiedzią system automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowania rankingu uczestników przez komisję konkursową.
 2. Nagrodą w konkursie są karty podarunkowe do wykorzystania w sklepach Empik oraz książki historyczne.
  • I miejsce: karty podarunkowe o wartości 700 zł oraz dyplom
  • II miejsce: karty podarunkowe o wartości 500 zł oraz dyplom
  • III miejsce: karty podarunkowe o wartości 300 zł oraz dyplom
  • IV-VIII – nagrody książkowe oraz dyplomy
 1. Odpowiedzi na pytania konkursowe można wysyłać do 09.10.2020 r. do godz. 23:59.
 2. Konkurs wygrywa ta osoba, która wyśle poprawne odpowiedzi na wszystkie 6 pytań w najkrótszym czasie.
 3. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za zweryfikowanie odpowiedzi i wskazanie zwycięzców.
 4. Komisja przygotuje ranking uczestników, którzy dobrze odpowiedzieli na wszystkie 6 pytań. Ranking uszereguje uczestników według łącznego czasu, który potrzebowali na przesłanie wszystkich odpowiedzi. Pierwsze 6 osób z rankingu zdobędzie pierwsze 6 miejsc w konkursie.
 5. Nagrody będą wysłane na adres szkoły podany w formularzu zgłoszenia. Osobą przekazującą nagrodę uczniowi będzie jego nauczyciel (opiekun).
 6. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana w dniu 14.10.2021 r. na stronie internetowej konkursu oraz na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku.
 7. Nagrody zostaną wysłane po opublikowaniu listy zwycięzców.

 

IV Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe.
  • Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS 0000094228.
  • W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, klasa, nr telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
  • Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród. Jeśli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, zgodę na przetwarzanie danych powinien wypełnić rodzic lub opiekun prawny. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: akademia@fsd.lublin.pl lub telefonicznie 512 440 046.
 2. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: akademia@fsd.lublin.pl
 3. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.